Kadevilla's

De Amsterdamse openbare ruimte heeft veel mooie plekjes aan het water. Een aantal van die plekken zijn minder goed bruikbaar doordat het directe zicht op het water ontnomen is door woonboten. Er zijn echter ook veel locaties aan het water die binnen het privé domein vallen waardoor gebruik door het publiek onmogelijk is.

Kadevilla's| kade in Amsterdam

Woonvormen op of aan het water zijn gewild en tegelijkertijd gebruikt men graag publieke ruimte aan het water. Deze twee conflicterende wensen worden in het ontwerp voor de “kadevilla” gecombineerd. De woning is in de kade geďntegreerd zodat het openbare karakter behouden blijft.

De naast elkaar gelegen woningen bestaan uit een enkele bouwlaag. De vloer van het woongedeelte bevindt zich op een halve meter onder de waterspiegel, de overige functies zijn een halve meter hoger geplaatst. Het dak loopt gelijk aan het maaiveld en is als openbaar gebied ingericht. Op deze wijze blijft de kade toegankelijk.

De entrees van de woningen zijn in een verdiepte strook opgenomen. Deze entreestrook maakt tegelijkertijd lichttoetreding in de slaapkamers mogelijk.

Het woonkamergedeelte bevindt zich aan de waterzijde. Door bij iedere woning een inham te maken waar een boot in afgemeerd kan worden, is het mogelijk de ruimte aan drie zijden te voorzien van een glaspui. De connectie met het water is hierdoor nog indrukwekkender.